Hvem er vi?

1. Isegran sjø er den eneste sjøspeidergruppa i Fredrikstad og vi er en voksende gjeng med speidere fra 5-10 klasse med både jenter og gutter. Hos oss lærer man både tradisjonelle speiderferdigheter og godt sjømannskap, samtidig som noe av det viktigste er å få gode kamerater og få opplevelser man kan ta med seg resten av livet.

Vi tror at den beste måten å lære på er gjennom kunnskap og erfaring, og vi legger derfor opp møtene våre etter dette prinsippet.

Som speider er man selvstendig og man får prøve det å klare seg selv, samtidig som man i speideren er del av et unikt fellesskap både i form av gruppe, krets og landsforbund.

Vi deler året i to, hvor vi gjennom vinterhalvåret har tradisjonelle speidermøter, mens vi i «seilsersongen» veksler mellom å seile med S/Y Valentine, ha møter på Pernes og seile optimistjoller og padle kano. Gjennom hele året har vi møter fast hver tirsdag fra klokken 18.00. På vinterhalvåret avslutter vi møtene kl. 19.30, mens vi i seilsesongen seiler til det blir mørkt. Vi har møter på Isegran, i Valentine og på Pernes.

Valentine finner du på brygga bak Fredrikstad Fartøyvern, Isegran, Kråkerøy.

Synes du dette virker spennende, og kunne tenkte deg å bli sjøspeider?

Ta kontakt med oss da vel!

Les mer