Mer om oss

1. Isegran sjø er den eneste sjøspeidergruppa i Fredrikstad og vi er en voksende gjeng med speidere fra 5-10 klasse med både jenter og gutter. Hos oss lærer man både tradisjonelle speiderferdigheter og godt sjømannskap, samtidig som noe av det viktigste er å få gode kamerater og få opplevelser man kan ta med seg resten av livet.

I boksene til høyre kan du lese mer om hvor og når vi møtes. Under finner du mer informasjon om gruppestyret, og litt om 1. Isegran Sjøs historie. Dersom det er informasjon du savner kan du kontakte oss i fanen «Kontakt oss» øverst på siden.

Virket dette som noe du har lyst å bli med på, så møt opp en tirsdag og prøv et møte! 

Troppen er for speidere mellom 10 og 16 år. I tråd med Speidermetoden er speiderne i troppen inndelt i mindre patruljer, hvor hver patrulje har en patruljefører. Dette er en speider som har vært med en stund, og som har ansvar for patruljen. Gjennom tropps- og patruljemøter lærer speiderne tradisjonelle speiderferdigheter, og jobber sammen på tvers av kjønn og alder. Troppen deltar også på turer både med egen gruppe, og med andre speidergrupper innad i Fredrikstad og i hele landet. Gjennom seilsesongen er man med som medseilere på sjøspeiderbåten Kyrre, eller alene i patruljebåten «Aud». Her lærer man prinsippene ved seiling, sikkerhet på sjøen, samt enkel navigasjon og reglene rundt ferdsel på sjøen.

Fra fylte 16 år går man over rovertroppen som roveraspirant. Dette er man til man gjennomgår roverlagets egne opptaksprøver og blitt tatt opp som fullverdig medlem i roverlaget. Som rover kreves det i større grad at man selv er med å planlegge aktiviteter, men det gir også større frihet til å gjennomføre andre typer møter og turer enn man kan i troppen. Som rover har man også mulighet til å bli både båtsmann og styrmann ombord i sjøspeiderbåten «Kyrre», og på den måten få mer ansvar ombord.

Et av hovedmålene til speideren er at speiderne skal lære å klare seg selv. Det er allikevel viktig med noen voksne ledere som hjelper speiderne på vei, og er med å planlegge og gjennomføre møter og aktiviteter. Uansett om du er tidligere speider eller ikke trenger vi alltid engasjerte voksne som kan være med å drive gruppa. Dersom du er interessert i å prøve deg som leder hos kan du ta kontakt med oss i fanen «Kontakt oss» på toppen av siden.

Vi deler året i to, hvor vi gjennom vinterhalvåret har tradisjonelle speidermøter, mens vi i «seilsersongen» veksler mellom å seile med Sjøspeiderbåten «Kyrre» og å seile patruljebåten og optimistjoller. Gjennom hele året har vi møter fast hver tirsdag fra klokken 18.00. På vinterhalvåret avslutter vi møtene kl. 19.30, mens vi i seilsesongen seiler til det blir mørkt. Vi gjennomfører de fleste møtene på Isegran i og rundt båten, men har også møter i skog og mark i nærområdene.

Sjøspeiderbåten «Valentine» finner du på brygga bak Fredrikstad Fartøyvern.

Gruppestyret

Gruppestyret er gruppas ledelse, og består av gruppeleder, samt enhetsledere for tropp og roverlag

Øystein Nordby

Gruppeleder
gruppeleder@isegransjo.org
+47 412 76 898

Eirik Gjeldnes

Økonomiansvarlig
kontakt@isegransjo.org
+47 ‭958 35 984‬

 Historie

1. Isegran Sjø 2007 – 2017

1. Isegran Sjøspeidergruppe ble stiftet i 2007 og startet opp for at Fredrikstad skulle ha et sjøspeidertilbud. Daværende gruppeleder Terje Ytterstad fikk til en låneavtale av en trebåt av typen IOD. Dette var en båt om krevde mye pussing, men til gjengjeld fikk vi mange fine turer. Selv om båten var morsom å seile var den litt liten for en speidergruppe, og man så seg etterhvert nødt til å bytte den ut i flere plastbåter. I løpet av årene har vi  hatt mange forskjellige båter, og flere ulike møtelokaler.

Etter å ha prøvd mye forskjellig ønsket man mer faste rammer, og i 2014 satt vi derfor opp en langsiktig plan for hvordan gruppa i fremtiden skulle se ut. Denne planen innebar et fast møtelokale i tilknytning til Isegran, en større trebåt, samt en stabil båtpark bestående av en eller to patruljebåter og noen seiljoller. Etter en god og målrettet innsats kunne vi med stolthet fremvise sjøspeiderbåten «Kyrre» på gruppas 10 års jubileum på Tredalen august 2017. Selv om vi har kommet langt fortsetter gruppa å se fremover og jobbe videre med å utvikle gruppa.

Strategi

1. Isegran Sjø mot 2021

1. Isegran sjø ønsker å til en hver tid gi det beste tilbudet innen sjøspeiding i Fredrikstad, og vi jobber stadig mot vår visjon om å være den foretrukne speidergruppa i Fredrikstad-distriktet for barn og unge med interesse for sjø og båtliv. For å nå denne visjonen må vi stadig strekke oss for å bli bedre, og vi har utviklet en strategi for hvordan vi skal jobbe mot 2021. I boksene til høyre kan du lese mer om vårt formål, vår visjon, våre verdier, samt våre 5 hovedmål.

Da vi skulle se på veien videre måtte vi først definere vårt formål. I tillegg til å følge NSFs formålsparagraf og fokusområder har vi definert gruppas eget formål

«1. Isegran Sjø eksisterer for å gi barn og unge en arena hvor de kan utvikle sine ferdigheter innen vann- og sjørelaterte aktiviteter, samt lære tradisjonelle speiderferdigheter»

Det finnes mange speidergrupper i Fredrikstad krets, og de ulike gruppene har ulike styrker. Som sjøspeidergruppe er vårt fagfelt sjø og båtliv, og vi ønsker å gi det beste tilbudet til barn og unge som har denne interessen. Dette ledet oss til visjonen

«Vi skal være den foretrukne speidergruppen i Fredrikstad-distriktet for barn og unge med interesse for sjø og båtliv»

Våre ledere jobber hardt for å drive gruppa mot vår visjon, og som et ledd i vår strategi for 1. Isegran Sjø 2021 har vi satt opp 5 verdier vi ledere ser som spesielt viktige for oss. Disse er

«Inkluderende – «Inspirerende» – «Engasjerte» – Profesjonelle» – «Fremtidsrettet» 

For at vi skal nå visjonen har vi satt opp 5 hovedmål med delmål som alle skal hjelpe oss å gjøre 1. Isegran Sjø til den foretrukne speidergruppen i Fredrikstad-distriktet for barn og unge med interesse for sjø og båtliv. Våre hovedmål er

«Vi skaper godt kameratskap og gode samarbeidsevner»

«Vi skaper trygghet og trivsel på sjøen for våre medlemmer»

«Vi utvikler ungt lederskap og selvstendighet»

«Vi skaper trygghet og trivsel i naturen for våre medlemmer»

«Vi har gode rammer for de øvrige hovedmålene»